Битови отпадъци

В съвременното общество се употребяват изключително много стоки. Като резултат на това количеството на отпадъчните продукти се е увеличило многократно. Като битови отпадъци могат да се класифицират картон, хартия, пластмаса, дрехи, метални кутийки, храна и други.

Разделното събиране не е новост, макар у нас все още да среща трудности. Сметоизвозването е поверено на специализирани фирми, които регулярно почистват контейнерите за отпадъци. Транспортирането се извършва със специални камиони, които предпазват събраните отпадъци от разпиляване. Крайната точка е депото за отпадъци, където се съхраняват или се изгарят.

Системите, които се използват за изгаряне на отпадъците работят като ги превръщат в пепел и газове, които горят. Капацитетът на тези пещи е 300 кг. за час, а температурата, която достигат е 1000○С.

Какви са предимствата на изгарянето пред депонирането на отпадъци?

Първо, събрани на едно място, отпадъците започват разлагане, а опасните субстанции се просмукват в почвата, достигайки до подпочвените води. Те много лесно пренасят замърсяванията до чисти водни площи, като замърсяват и тях.
Крайният продукт след изгаряне на отпадъците, не водят до такива негативни последици.

Второ, изпаренията, които се отделят от депата за отпадъци, замърсяват въздуха и допринасят за глобалното затопляне.

Трето, разлагащите се отпадъци отделят неприятна миризма, която създава неудобства на разположените в близост населени места. При изгаряне на отпадъците не се отделят неприятни миризми.

Четвърто, при депонирането на отпадъци няма възможност да бъдат използвани отново. При изгарянето им, обаче, се отделя топлина, която може да се използва за генериране на електроенергия, затопляне на вода и други.

Пето, съхранението на отпадъци изисква големи площи за депа, докато при изгарянето им остатъчната пепел е около 3% от масата на отпадъка.

Проблемът с отпадъците често е на дневен ред, това се диктува до някъде от културата на нашата нация. От друга страна неправилното събиране на отпадъците от контейнерите, обезсмисля разделното изхвърляне.

About the Author

Leave a Reply

*

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: imagepng(/1290237823.png): failed to open stream: Permission denied in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 121

Warning: fopen(/1290237823.php): failed to open stream: Permission denied in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 130

captcha *