Бутилките от пластмаса – вредни за здравето?

Бутилките от пластмаса – вредни за здравето?

 Вече на практика няма човек, който да не употребява бутилирана вода или други напитки. Разбира се, бутилките са направени от пластмаса, като в нейният състав има един интересен компонент – бисфенол-А.

Установено е, че той се отделя от пластмасата и попада в бутилираната вода. Консумирайки я, това вещество попада в организма като влияе върху здравето на човека. Смята се, че оказва влияние върху работата на черния дроб, сърдечно-съдови заболявания и други.

Друга линия, по която се отразява вредата върху човешкото здраве е замърсяването на природата с пластмасови отпадъци. Въпреки, че те подлежат на рециклиране, поради много причини и неуредици, много попадат в депата за общи отпадъци. За да се разградят, на пластмасовите бутилки, както и на другите продукти от пластмаса, са им нужни повече от 500 години. Твърде много време и вреда за природата, респективно нас.

 За да се предотвратят всички тези негативи е достатъчно пластмасовите отпадъци да се рециклират. Има няколко начина, по които се преработват или унищожават.

  • Изгаряне – този метод се прилага и за други отпадъци, но при горенето на пластмасата се получава отделяне на много вредни за атмосферата газове. Затова унищожаването чрез изгаряне е силно ограничено.

  • Разграждане – процесът се нарича деполимеризация и се състои в разделяне на мономерите, от които пластмасата е изградена. Това прави полученият резултат годен за повторна употреба.

 Така пластмасовите бутилки биват рециклирани и повторно използвани, което предпазва природата от замърсяване.

About the Author

Leave a Reply

*

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: imagepng(/55359658.png): failed to open stream: Permission denied in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 121

Warning: fopen(/55359658.php): failed to open stream: Permission denied in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 130

captcha *