Други услуги

Консултантски услуги и изработка на всички необходими документи
съгласно екологичното законодателство на Република България
в следните допълнителни направления:

  – Отчети

– Програми и Планове

– Метод за третиране на отпадъци

– Екологични щети

– ОВОС

– Доклади

– Мониторинг

– Анализи

– Експертизи

– Оценки

– Инвестиционни предложения

– Комплексни разрешителни