Заводи за рециклиране на електрическо оборудване

РециклиранеКогато един електроуред стане неизползваем – закупен е нов или този е повреден, той вече е ненужен. Не е правилно да бъде изхвърлен в контейнера с битови отпадъци, защото той не подлежи на естествено разграждане.

За целта на територията на страната е изграден първият завод в България за преработка и рециклиране на излязло от употреба електрическо оборудване.

Съоръжението притежава инсталации за преработка на електроника, хладилници, кинескопи, за горене на полиуретанова пяна, различни газове, за извличане и третиране на уреди, съдържащи живак.

В завода се извършва рециклиране на следните групи отпадъци:

  • Домакински уреди, големи – перални машини, печки, хладилници, климатици, радиатори и други;
  • Домакински уреди, малки – тостери, прахосмукачки, кафемашини, ютии, часовници и други;
  • Компютри, принтери, телефони, монитори и други;
  • Музикални инструменти, телевизори, радиоприемници и други;
  • Различни електрически инструменти.

 

От излязлото от употреба рециклирано оборудване се получават фракции цветни метали, желязо, пластмаса и стъкло. Тези получени материали се разделят и се влагат в производството на нови продукти.

Така вместо непотребното електрическо оборудване да се превръща в общи отпадъци, то може да се вложи в създаването на нови продукти.

About the Author

Leave a Reply

*

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: imagepng(/921159288.png): failed to open stream: Permission denied in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 121

Warning: fopen(/921159288.php): failed to open stream: Permission denied in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 130

captcha *