Замърсяване на водните басейни с отпадъци

Воден басейн отпадъциРешения за управление на битови и опасни отпадъци.

В процеса на урбанизация се е увеличило потреблението на стоки. Съответно и отпадъците, генерирани от това потребление също са увеличили своя обем. Третирани неправилно те са сериозен замърсител на околната среда, в която ние самите съществуваме и живеем.

Въпрос на лична култура е отпадъците да се изхвърлят на определените за това места, но някои събития не зависят от човек. Например въздушните течения разнасят отпадъчните опаковки, те попадат на най-различни места, като едно от тях са намиращите се в близост водни басейни.

Всички сме виждали реки, които са задръстени от пластмасови отпадъци, гуми на автомобили и остатъци от дрехи.

Това освен грозна гледка, създава предпоставки за нарушаване на баланса на хидроекосистемите, които ги обитават.

Замърсяването на водните басейни с химически и опасни отпадъци носят риск от унищожаване на водните обитатели. Друг риск е свързан с натрупване на опасни химикали в организмите на рибите, които ние консумираме, следователно тези химикали се пренасят в нашия организъм. Оттам се получават натравяния и други рискове за здравето.

Отпадъците трябва грижливо и съвестно да се изхвърлят на обозначените за целта места, да бъдат извозвани от лицензирани фирми и третирани природосъобразно. Това означава да се преработват по начин, който намалява техният обем, но за сметка на това увеличават замърсяването на въздуха.

About the Author

Leave a Reply

*

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: imagepng(/1536017820.png): failed to open stream: Permission denied in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 121

Warning: fopen(/1536017820.php): failed to open stream: Permission denied in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 130

captcha *