Какво да правим с изхабените батерии?

Програми за управлние на отпадъци

Рециклиране на батерииКакво да правим с изхабените батерии?

Когато ползваме уред, захранван на батерии, рано или късно те се изхабяват. В случаите, в които не са пригодени за повторно зареждане, те стават ненужни. Какво правим с тях? Изхвърляме ги в кофата, при останалите отпадъци. Това не е правилно, но тъй като у нас няма изградени мощности за рециклиране и обезвреждане на изхабените батерии, това е единственият вариант.

Съдържащите се в батериите тежки и вредни субстанции като олово, магнезий, цинк, живак, никел, желязо, сребро, литий, кадмий и други.

Попаднали на сметищата за общи отпадъци, тези вещества се просмукват в почвата, подпочвените води, от където биват отвеждани в по-големи водни басейни. Натрупват се в морските обитатели, риби, които ние консумираме. Могат да замърсят почвата, в която отглеждаме плодове, зеленчуци, хранят се животни, а като последица, отново ние сме крайните консуматори. Така изхвърлянето на изхабените батерии на сметищата за общи отпадъци рефлектира върху нашето здраве.

Напоследък се заговори за специализирани фирми, които отговарят за събирането и обезвреждането на батериите. У нас съществуват няколко такива. В по-големите търговски вериги започнаха да се появяват специални контейнери, които са предназначени за събиране на изхабени батерии.

В България има много фирми, които се занимават със събирането и извозването на опасни отпадъци. Проблемът при тях е, че са насочени към индустриалните зони, а не към потребителите от домакинствата.

 

About the Author

Leave a Reply

*

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: imagepng(/1788467967.png): failed to open stream: Permission denied in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 121

Warning: fopen(/1788467967.php): failed to open stream: Permission denied in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 130

captcha *