Какво е екология?

РециклиранеЕкологията е наука, която изучава взаимодействията между живите организми, както и отношението им към природата. Основен обект на изследване са екосистемите, а те представляват съвкупност от съобществата на живите организми и тяхното функциониране в неживата природа. Между екологията и природата има тясна връзка, а човекът и неговата дейност е част от тази връзка.

Предмет на екологията са:

  • процесите на живите организми, обясняващи адаптацията им към различни условия на живот;

  • популацията на живите организми;

  • биоразнообразието и други.

Основен проблем на екологията е да намери трайно и природосъобразно решение на проблема с отпадъците, генерирани от урбанизацията. Вредите, които нанасят върху природата и всички екосистеми е голямо и често непоправимо. Затова се търсят съвременни решения на постоянно увеличаващото се количество отпадъци.

Друг наболял проблем е произвеждането на електроенергия от неизчерпаеми природни източници.

Екологията има много приложения като управление на природните ресурси, икономика, градоустройство, здравеопазване и други.

About the Author

Leave a Reply

*

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 103

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 105

Warning: imagepng(/986618328.png): failed to open stream: Permission denied in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 121

Warning: fopen(/986618328.php): failed to open stream: Permission denied in /home/hubisltd/public_html/wasteconsult-bg.com/wp-content/themes/greenearth/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 130

captcha *