Отпадъци

„Уейст Консулт” ЕООД осигурява пълна консултация относно сключването на договори за извозване на производствени и опасни отпадъци от фирми генератори. Наши партньори са фирми, които притежават широка гама от разрешителни и лицензии за транспортиране, съхранение и последващото третиране на генерираните от вас отпадъци.

Имате генерирани отпадъци и не знаете какво да правите с тях!

Моля, свържете се с нас като попълните и изпратите информационна карта и ние ще намерим най-евтиното и бързо решение.

Информационна карта : 

Наименование и адрес на предприятието генератор (задължително) :

Наименование на отпадъка (задължително)

Код на отпадъка(задължително) :

Количество (описва се количеството и съответната мерна единица)(задължително) :

Опаковка и състояние на товара (описва се подробно състоянието на товара и вид на опаковката – варел, биг бег, чували и т.н.) (задължително) :

Забележки (задължително) :

Лице за контакт (задължително) :

Телефон (задължително) :

Вашият Email (задължително) :

Прикачете снимка :

captcha Приемам условията

Забележка: Ако отпадъците са повече от един вид, моля направете запитване в табличен вид на посоченият имейл адрес: wasteconsult@gmail.com