Предотвратяване на екологични щети

Предлагаме:

  • Изготвяне на оценки за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети;

  • Изготвяне на данни за вписване на Оператори, извършващи дейности по Приложение 1 към чл. 3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;