• Работно време: пон - пет: 08:00 - 17:30

Автосервизи:

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

1. Уейст Хелп – иновативна платформа за дистанционно консултантско обслужване в системата на НИСО /Национална информационна система за отпадъци/ – wastehelp.bg/app
2. Изработка на Работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 2  за класификация на отпадъците
3. Ежемесечно водене на Отчетност, съгласно Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри в системата на НИСО
4. Изготвяне на Годишни отчети за образувани отпадъци, съгласно Наредба № 1  в системата на НИСО
5. Ежемесечно консултантско обслужване
6. Събиране, транспортиране и последващо третиране на отпадъците, образувани от дейността:
– масла;
– антифризни и спирачни течности;
– метали, пластмаси, стъкло;
– замърсени парцали, опаковки и работно облекло и др.

Към система Уейст Хелп