• Работно време: пон - пет: 08:00 - 17:30

ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

1. Събиране и приемане на отпадъци;
2. Транспортиране на отпадъци;
3. Предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци;
4. Организиране и узаконяване на площадки за дейности с отпадъци, според законовите изисквания.
5. Консултации.
6. Администриране на задължено лице в НИСО.

Към система Уейст Хелп