• Работно време: пон - пет: 08:00 - 17:30

КОНСУЛТАЦИИ

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

УЕЙСТ КОНСУЛТ ЕООД предоставя консултации по въпроси, свързани с прилагане на екологичното законодателство, както и по отношение на приложимите стандарти и норми в управлението и опазването на околната среда. Консултациите може да бъдат осъществени по телефон, чрез платформата УЕЙСТ ХЕЛП, по електронна поща или чрез личен контакт с клиента. Услугите ни предоставят възможност за извършване на одити, анализи, оценки, предоставяне на становища по казуси, провеждане на работни срещи и обучения, изготвяне документация, изискуема по нормативни актове, в. т.ч. планове, заявления, отчети, доклади и всякаква друга информация в областта на екологията и опазването на околната среда.

Към система Уейст Хелп