• Работно време: пон - пет: 08:00 - 17:30

НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

• Разработване на концепцията за „нулеви отпадъци“ на регионално и общинско ниво.
• Разработване  инструкции и наръчници по прилагане на нормативната уредба за:
– общини и частни клиенти
– за технически изисквания към съоръженията за биологично третиране
– за управление на качеството на компоста. и др.
• Морфологични анализи на отпадъците.
• Планиране и прилагане на системи за разделно събиране на битовите отпадъци.
• Разработване и анализ на ефикасни системи за разделно събиране на биоотпадъците от различни източници (домакинства, супермаркети, магазини, ресторанти, публични пракове и градини, хранителна промишленост и др.).
• Подпомагане на  общините при прилагане на законодателните изисквания по управление на отпадъците.
• Изготвяне на  демонстрационни проекти и провеждане на обучения

Към система Уейст Хелп