• Работно време: пон - пет: 08:00 - 17:30

Разделно събиране и екологосъобразно управление на отпадъци.

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
Обучителни и инфорационни събития за  публични институции, общински администрации, оператори на съоръжения за третиране на отпадъците, граждани, студенти, ученици и други.

Провеждат се и  се организират  в следните тематични групи:

1. Законодателна и стратегическа рамка;
2. Икономически инструменти;
3. Разделно събиране: планиране, организиране, прилагане, оптимизиране на разходите;
4. Практически курсове за  „НДНТ – компостиране“;

Към система Уейст Хелп