„Уейст Консулт“ ЕООД уведомява обществеността на общини Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Вълчи дол, Ветрино, Варна, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово, Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла, че има следното инвестиционно предложение: „Услуга по предварително третиране на излезли от употреба автомобилни въздушни възглавници с мобилно съоръжение за дезактивиране на въздушни възглавници“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ – Варна (гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4, електронна поща: riosv-vn@riosv-varna.bg).