„Уейст Консулт“ ЕООД уведомява обществеността на общини Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Вълчи дол, Ветрино, Варна, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово, Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Още Инвестиционно предложение